Namo Naujienos

Įsipareigojimai ganant gyvulius

928
0
DALINTIS

Dalyvaujantiems Lietuvos ir kaimo 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose ūkininkams primename prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su ganiavos laikotarpiu bei ganymo intensyvumu.

Dalyvaujantiems priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ nustatytas ganiavos terminas nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.

  • Vykdantys pirmąją paminėtą veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ pareiškėjai įsipareigotuose laukuose ganyti gyvulius turi ne mažesniu kaip 0,3 sutartinio gyvulio (SG) / ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha. Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti privalu iki spalio 30 d.
  • Tvarkantys specifines pievas ūkininkai vidutiniškai ganiavos laikotarpiu turi ganyti ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha įsipareigotame pagal priemonės veiklą plote. Šienavimą pradėti jie gali ne anksčiau kaip liepos 15 d. Nušienautą žolę draudžiama smulkinti ir paskleisti, iki spalio 15 d. žolė turi būti išvežta iš lauko. Taip pat iki šios datos privaloma nušienauti nenuganytos žolės likučius.
  • Dalyvaujant veikloje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, ganiavos laikotarpiu ganyti galima ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha pagal veiklą deklaruotame lauko plote. Nenuganytos žolės likučiai turi būti nušienauti. Šienavimą galima pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d. Pašalinti nenušienautą žolę bei nenuganytos žolės likučius privalu iki kitų metų kovo 1 d.
  • Ūkininkai, dalyvaujantys „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ veikloje, laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti privalo ne mažesniu intensyvumu kaip 0,3 SG / ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha deklaruoto ploto. Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti būtina iki spalio 30 d.
  • Jei ūkininkai, dalyvaujantys veikloje „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, ganykloje arba pieva paverstame lauke ganys gyvulius, ganyti jie privalės ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha įsipareigotame lauke. Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti reikia iki spalio 30 d.
  • Vykdydami veiklą „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ pareiškėjai įsipareigoja ekstensyviai ganyti tik nušienautose teritorijose ir ganyti nerišant gyvulių. Ganyti ganiavos laikotarpiu galima ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha įsipareigotame plote. Ganyti privalu baigti spalio 15 d.
  • Tuo tarpu pareiškėjai, dalyvaujantys veikloje „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, ganiavos laikotarpiu privalo ganyti ne mažesniu intensyvumu kaip 0,3 SG / ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha deklaruoto ploto. Ganyti galima visame pagal veiklą deklaruotame plote ir ganymą užbaigti būtina iki spalio 15 d.

Naudinga informacija:

NMA informacija

Įspėjame: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.