Namo Naujienos

Požiūris į savo didvyrius

963
1
DALINTIS

Neseniai teko lankytis mūsų rajono kovotojų už laisvę atminimo vietose. Labai nuliūdino Vilkaviškio senosiose kapinėse palaidotų Lietuvos kūrėjų savanorių atminimo įamžinimas.

Kai kurių Lietuvos kūrėjų savanorių vardai ir pavardės sunkiai įskaitomi, raidės apsitrynę. Antkapiniai kryžiai/saulutės apdaužyti, kai kurie nulaužti ir susmeigti į antkapius, kad net deramoje vietoje trispalvės juostelės neįmanoma užrišti. Trispalvės juostelės – tarsi kaklaraištis užrištas ant kaktos, kryžiaus viršuje.

Kodėl Alvite, kuris turi daug mažesnį biudžetą, sugebama sutvarkyti gausesnes Lietuvos kūrėjų savanorių kapines ir pastatyti naujus tradicinius paminklus (kryžius/saulutes)? Nejau per 27 nepriklausomybės metus nesugebame deramai pagerbti savo didvyrių?

Jei mūsų jaunoji karta po teminės Lietuvos istorijos pamokos su mokytojais ateis prisiliesti prie istorinių ištakų ir aplankyti savų tautiečių, to laikmečio kovotojų už laisvę, kaip jie jausis ir ką galvos apie mūsų visuomenę? Kokį požiūrį formuojame į savo didvyrius? Kokį pavyzdį rodome ir kokių lūkesčių galime tikėtis, laukti iš jaunosios kartos?

Jei turistas, atvykęs į Vilkaviškį, paprašytų parodyti laisvės kovotojų kapus, ką mes parodytume? Apdaužytus paminklus? Pamatęs tokį vaizdą, kokią nuomonę susidarytų apie mūsų valstybę, musų pačių savigarbą, mūsų laisvės ir valstybingumo vertinimą? Valstybė esame mes! Kokį vaizdinį jis išsivežtų ir papasakotų savo aplinkoje? Ar ne gėda?!

Kitais metais sukaks 100 metų nuo Nepriklausomybės akto paskelbimo. Visa Lietuva mini ir minės šią jubiliejinę datą. Kaip tik šie kariai, Lietuvos kūrėjai savanoriai, tų įvykių dalyviai, tada, prieš 100 metų, ir gynė mūsų valstybės laisvę. Ar šio garbingo jubiliejaus proga Jie nenusipelnė būti pagerbti? O ir kartu su mumis, mūsų mintyse, sutikti ir švęsti Lietuvos Nepriklausomybės jubiliejų?

Zenonas Mačiulaitis

1 komentaras

  1. Visa kas mums turėtų būt svarbu ir kuo turėtume didžiuotis, mūsų valdžiažmogiai sugebėjo nukišti į paskutinę vietą ir čia ne tik Vilkaviškyje, didžia dalimi visoj Lietuvoj. Savanorių kapai apgriuvę, kai kur visiškai apleisti, tų pačių savanorių tikslių sąrašų nėra, jų sudarymu užsiėmė visuomenininkai. Apie pokario partizanus išvis jokių kalbų nėra, o jei kalbama tai patyliukais, jei koks buvęs posovietinis veikėjėlis papostringauja, ar kokią rašliavą surašo, viskas priimama už gryną pinigą. Jokių tyrimų, jokių aiškinimų, partizanų jau beveik neliko, galima ant jų viską nurašyti. Neturi mūsų valstybė šiais klausimais jokios politikos. Biauru žiūrėt į tuos susireikšminusius veikėjus plačiais žandais, kurie taško mūsų valstybės pinigus ir nemato reikalo pasirūpint deramu mūsų tautos didvyrių atminimo įamžinimu. Kodėl kitos valstybės randa galimyę savo karių kapus sutvarkyt net užsienyje, o męs .

Įspėjame: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.