Namo Gyvenimas

Vilkaviškio skautų vasara

730
0
DALINTIS
Saulės sutikimas paminint skautybės pradžią

Vilkaviškio skautai (NVŠ programa „Išgyvenimas skautaujant“, veikia Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre) šią vasarą buvo labai aktyvūs.

Birželio 12 – 14 dienomis organizavome kandidatų į patyrusius skautus žygį, kuriame 12 skautų tapo patyrusiais skautais. Žygio maršrutas buvo Vištytis – Liubiškiai – Vištytis, apsistoję buvome Pajevonio girininkijos teritorijoje esančiame Tadarinės miške. Žygis buvo labai didelis išbandymas, nes visas tris dienas nemažai lijo. Kandidatų į patyrusius skautus žygio metu gilinomės į patyrusių skautų programą, atsakomybės bei pavyzdžio jaunesniems klausimus, taip pat mokėmės skautamokslio – topografijos ir orientavimosi žemėlapyje, maisto gamybos ir pan. Labai dėkojame Pajevonio girininkui Rymantui Vaičaičiui, kad jau antrąkart mus mielai priima.

Taip pat birželio 29 – liepos 5 d. dalyvavome Lietuvos skautijos Marijampolės krašto vasaros stovykloje „Užnemunė“, kuri vyko Plokščiuose, Šakių sen.

Po atidarymo rikiuotės

Na, o smagiausia stovykla vyko liepos 31 – rugpjūčio 5 dienomis – organizavome Vilkaviškio „Gražinos“ draugovės skautų vasaros stovyklą „Kas pasakė BUDĖK“, kurioje dalyvavo apie 30 dalyvių bei svečių iš Lietuvos skautijos Marijampolės krašto Medeinos vyresniųjų skaučių draugovės, Antano Gustaičio skautų vyčių būrelio ir iš kitų vienetų. Stovykla vyko Pajevonio seniūnijoje privačioje sodyboje. Labai dėkojame Albinui ir Laimai Savokaičiams, kad priėmė mus.

Trumpai apie mūsų stovyklą: programa pritaikyta pagal amžiaus grupes ir Lietuvos skautijos patyrimo laipsnių sistemą; buitis ir maisto gaminimas buvo organizuojamas suskirstant merginas ir vaikinus atskirai į seseriją ir broliją (skautai vieni kitus vadina sesėmis ir broliais). Sesės brolius aplenkė ir įsikūrė savo teritoriją sparčiau ir kruopščiau, o broliai maistą gamino taip pat puikiai, kaip ir sesės. Vasaros stovyklos kiekviena diena turėjo savo temą: pirmoji skirta įsirengimui bei atidarymui (juk žinoma, kad skautai visą buitį – indaujas, šaldytuvus, laužavietes, stalus, suolelius ir kita įsikuria patys iš gamtinių medžiagų); antroji – skautybei ir skautamoksliui, šios dienos rytą sutikome saulę, taip paminėdami pirmąją skautų stovyklą 1907 m. ir skautų judėjimo pradžią; trečioji – žygiams, ketvirtoji – seserijai ir brolijai, penktoji – sportui, šeštoji – aptarimui ir įvertinimui. Turėjome skautiškų specialybių užsiėmimus, skautai galėjo gilintis į vieną iš pasirinktų specialybių – išlikėlio, kino žinovo, stovyklautojo ir geografo; naujų įgūdžių mokėmės įvairiose skautoramose (taip vadinami skautiški mokomieji užsiėmimai); taip pat vyko susikaupimo vakaras, dvasinės valandėlės, vakaro programos prie laužo, masiniai žaidimai, sesių ir brolių programa atskirai. Žygių dieną mažieji žygiavo susipažinti su Pajevonyje esančiais objektais, o patyrę skautai ėjo į ekstremalesnį žygį, kurio dalis trasos ėjo upeliu. Sporto dieną mažieji dalyvavo linksmosiose estafetėse, o patyrę skautai netradiciškai – su specialiais akiniais – žaidė futbolą ir tinklinį – su vandens pilnais balionais ir audeklais; taip pat atliko gerąjį darbelį (skautas kasdien turi padaryti gerąjį darbelį) sodybos šeimininkams – padėjo sunešti dvi dideles krūvas malkų.

Po gerojo darbelio sulaukėme svečių – Marijampolės Aikido klubo „Aikivaras“ (dėkojame tėčiui Gintarui Vincevičiui). Visa stovykla buvo vienas didelis linksmas nutikimas, tačiau linksmiausia diena buvo, kuomet žaidžiant vardų nesakymo žaidimą, o šį žaidimą sugalvojo patys jaunuoliai (pasakius tos dienos draudžiamus žodžius turi padaryti 10 pritūpukų arba atsispaudimų), stovyklos komendantas Mantas gavo viešą laišką, kurį turėjo garsiai skaityti visos rikiuotės metu ir už tuos žodžius pasportuoti – buvo daug juoko ir gerų akimirkų (tądien draudžiami buvo vadovų – Eglės ir Almanto – vardai).

Na, o džiaugsmingas įvykis – skauto įžodį davė brolis Matas ir tapo tikru skautu, taip pat stovyklos metu šventėme du gimtadienius!

***

Vilkaviškio skautai veikia Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre – programa „Išgyvenimas skautaujant“, taip pat priklauso Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovei, kuri yra nevyriausybinės organizacijos Lietuvos skautija struktūrinis padalinys Vilkaviškyje.

Visus, norinčius prisijungti prie skautų judėjimo, kviečiame sekti informaciją ir ateiti į VVJC visų mokslo metų eigoje. Vilkaviškio „Gražinos“ draugovės skautų naujienas galima sekti socialiniame tinkle Facebook: www.facebook.com/Vilkaviskioskautai #Vilkaviskioskautai

Eglė Budrytė-Vilbikė

Įspėjame: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.