Namo Naujienos

Reali svajonė: pokalbiai apie draugystę ir meilę

955
0
DALINTIS
Seminaro akimirka

Programą tokiu pavadinimu Šakių rajono pedagogams spalio 30 d. vykusiame seminare pristatė lektorius, psichoterapeutas, dviejų knygų „Lengvas gyvenimas“ ir „Kas iš vaikų pagrobė gandrą?“ autorius Gintautas Vaitoška. Seminaro iniciatoriai – Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Marijampolės švietimo centras, Šakių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius.

Kaip lektorius teigia programos pristatyme, nepaisant to, kad gyvename racionalumą ir technologinį progresą vertinančiais laikais, jaunystė tebėra svajonių metas – ir, atrodo, išliks tokia ateityje. Pedagogo užduotis yra padėti jaunam žmogui šį jo pabudimą gyvenimui gerai „investuoti“ į jo ateitį. Kaip rodo sociologiniai tyrimai, ir mūsų dienomis jaunimas vertina meilę, „kuri nepraeina“ ir galvoja apie santuoką; tačiau taip pat akivaizdu, kad nemažai santuokų nėra tvirtos, ir kad jaunimo – ir ne tik jo –  meilės supratimas yra pernelyg paprastas.

Tokia yra šių Pokalbių nuostata: nors ne visada žmogui pavyksta pasiekti gražiausių tikslų, tačiau šie tikslai yra vertingi ir juos pasiekti padeda geras „metodo“, kaip juos pasiekti, supratimas. Pokalbių tikslas yra aprašyti „posūkius“, pakilimus ir nusileidimus, kurių kupina kiekviena kelionė ir kuriuos gerai pažįstant, ji gali tapti sėkminga. Pradedama nuo paskatinimo įvertinti ir gerbti save kaip meilės kitam sąlygos. Paskui kalbama apie šeimą, santykius ir meilės raišką šeimoje, draugystę, ir pamažu prieinama prie tiesioginių temų apie meilę, taip pat lytiškumą, vyriškumo ir moteriškumo jausmą, lyties tapatybę. Ciklo pabaigoje nagrinėjami įvairūs meilės ir draugystės vystymosi modeliai, siekiant jaunuoliams padėti  suprasti tokį, kuris geriausiai įgalina meilės svajonės įgyvendinimą.

Pokalbiai remiasi 2016 m. Lietuvos Respublikos mokslo ir švietimo ministerijos priimta Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos nuostatomis ir principais, kuriais siekiama padėti moksleiviams „išsiugdyti doros, brandžios, savarankiškos, kritiškai mąstančios, masinės kultūros įtaikai atsparios asmenybės bruožus“, svarbius „žmogaus saviraiškai, brandiems tarpasmeniniams santykiams plėtoti, funkcionaliai šeimai kurti, atsakingos tėvystės ir motinystės įgūdžiams įgyti.“

Lektorius kviečia pedagogus, ypač klasių vadovus, kiekvieną Pokalbį vesti kūrybiškai, atsižvelgiant į klasės poreikius, nemoralizuojant, tačiau stengiantis pažadinti gilesnį susimąstymą ir vertybių pajautimą. Kai kada vienas Pokalbis gali trukti vieną pamoką, o kai kuriems iš jų galima panaudoti keleto pamokų laiką.

„…Tad jei kokie nors žmogaus veiksmai ir elgsena skatina meilės ir pagarbos ryšį su kitais, ir atskiri individai, ir visa tauta auga ir bręsta, skleidžiasi savo kūrybinėmis galiomis. Tačiau jei tampa priimtina vienam kitą vartoti ir skriausti, tada tiek žmogus, tiek tauta grimzta į nusivylimą ir nuosmukį“. (Gintautas Vaitoška. „Kas iš vaikų pagrobė gandrą?“)

Ši programa būtent ir svarbi tuo, kad akcentuoja pagarbos ir meilės ryšį. Tai yra vilties, kad jaunimo tarpe atsirastų daugiau optimizmo, vilties ir pasitikėjimo.

Parengė Irena Naujokienė

Įspėjame: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.