Namo Aktualijos

Vilkaviškio vadovai mėgsta lipti ant grėblio

2456
6
DALINTIS

Nors Vilkaviškio rajono savivaldybei laikas nuo laiko vis atsiranda problemų su viešaisiais pirkimais, vadovai nemato reikalo daryti išvadų, matyt, galvoja, kad užtenka pareikšti, jog VPT rekomendacijos ar sprendimai yra nereikšmingi, ir viskas tuo baigiasi. Dar niekaip iš viešosios erdvės nedingsta „Aušros“ gimnazijos renovacijos tema, kurios darbus perkant buvo padaryta eilė viešųjų pirkimų pažeidimų, toliau vykdomi kiti pirkimai, nepaisant viešųjų pirkimų rekomendacijų. Tačiau apie tai vėliau, dabar – kaip sužinoti, kada ir už kiek savivaldybė ką nors perka? Tam yra savivaldybės puslapis, kurio tikslas, visų pirma, turėtų būti – informuoti gyventojus apie veiklą, biudžeto naudojimą, teikiamas paslaugas ir t.t.

Jau ne vienas vilkaviškietis pastebėjo, kad atsinaujino savivaldybės interneto svetainė. Koks pirmas įspūdis atidarius šią svetainę? Kad labai gražus miestas ir dar meras truputį. Norint sužinoti ką nors apie rimtesnę veiklą jau reikia gerokai pasikuisti. Natūraliai kyla klausimas – ar mums svarbiau žinoti, kad meras baigęs visos Lietuvos pirmininkų (Lietuvos žemės ūkio) universitetą ir kad buvo puikus partijos iždininkas bei A. Butkevičiaus padėjėjas, o gal svarbiau būtų žinoti, kaip teisingai leidžiami mūsų pinigai ir kada kas planuojama daryti?

Pasikuiskime po viešųjų pirkimų skelbimus

Tarp visų taisyklių ir rekomendacijų savivaldybės interneto puslapyje į akis krenta – „labai šviežias ir naujas“ punktas „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos planuojamų vykdyti 2016 m. viešųjų pirkimų planas“. Puiku, žiūrim toliau.

Nuorodoje „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vykdomi viešieji pirkimai“ – skelbiami pirkimų skelbimai iki 2017 m. liepos 1 d. Puiku, žiūrim toliau.

Viešųjų pirkimų techninių specifikacijų projektai – irgi iki 2017 pradžios. Puiku, žiūrim toliau.

Sudarytos viešųjų pirkimų sutartys – paskutinė informacija pateikta 2017-07-13 duomenimis. Puiku, žiūrim toliau.

Nuoroda „Viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos“. Paskutinė data – 2017-09-14. Puiku, žiūrim toliau.

Įvykdytų arba nutrauktų sutarčių ataskaitos. Čia jau įdomiau, randame Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos pastato techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir statybos darbų pirkimo sutartį. Tiekėjas – UAB „Verslo bitė“, sutarties vertė – 1.243.780,12 eurų. Kaip nurodoma dokumente, PIRKIMO SUTARTIES PABAIGOS DATA – 2017-10-15. Nors dar tų pačių metų rugsėjo 13 dienos sprendimu Viešųjų pirkimų tarnyba Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai rekomendavo sutartį su UAB „Verslo bitė“ nutraukti, ir, esant poreikiui, organizuoti naują viešąjį pirkimą, bei ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vertinimo išvados gavimo dienos raštu informuoti Tarnybą apie priimtą sprendimą dėl Tarnybos rekomendacijos nutraukti Pirkimo sutartį. Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovai VPT sprendimą tuo pačiu grėbliuku užžarstė lyg kokį katės šūduką ir dirbo toliau pagal savo „įstatymus“.

Šioje vietoje reikėtų grįžti ir prie kainos – skelbiamame sutarties baigimo dokumente nurodyta 1.243.780,12 eurų suma, nors perkant darbus buvo planuota, kad I etapui bus skirta tik 844 737,18 eurų, tai yra 400 tūkstančiais eurų, arba trečdaliu, mažiau. Kodėl taip pabrango I etapo darbai ir iš kur jiems buvo paimti pinigai, paaiškinimų viešojoje erdvėje tikrai nerasite, nes statybos Vilkaviškyje labai dažnai pabrangsta – ir ženkliai. Gal ir teisūs tie politikai, kurie sakė, kad visam mokyklos remontui būtų ir 5 milijonų eurų neužtekę.

Nematomi ir pasikeitę nauji pirkimai

Dar gerokai pasiknaisiojus po savivaldybės naujienų archyvą, galima rasti praėjusių metų gruodžio 11 dienos žinutę, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. programą. Projektu siekiama prisidėti prie Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros ir užtikrinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų aprūpinimą būstu. Projekto įgyvendinimo metu dalyje savivaldybei priklausančio bendrabučio pastato, esančio Vilkaviškio mieste S. Nėries g. 42, planuojama įrengti 18 socialinių būstų. Visi būstai bus aprūpinti viryklėmis (su orkaitėmis). Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką.

Projekto vertė – 766 202,27 Eur, iš jų: 570 785,99 Eur – ES lėšos, 195 416,28 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

Tačiau gerokai panaršius po interneto platybes galima surasti dar 2017 metų spalio mėnesio pirkimą, kuriame – visai kiti pinigai ir papildomi darbai. Susipažinkite:

Perkami pastato, esančio S. Nėries g. 42, Vilkaviškyje, modernizavimo ir patalpų remonto techninių darbo projektų parengimo/koregavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai. Kas laimėjo konkursą? Tikriausiai liksite labai „nustebę“  – UAB „Vilkasta“, pateikusi  vos 2 tūkstančiais eurų mažesnį pasiūlymą nei UAB „Gintrėja“.

Vokų su pasiūlymais atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas – 2017 spalio 2 diena. Sutartis pasirašyta 2017-10-13. Sutartį pasirašė UAB „Vilkuva“. Deja, nors įmonė priklauso savivaldybei, jos puslapiuose apie viešuosius pirkimus informacijos taip pat nėra.

Perkami darbai skirstomi į 2 etapus (pirkimas etapais – jau kažkur girdėta, tiesa?)

I darbų etapas – perkamos daugiabučio namo S. Nėries g. 42, Vilkaviškis, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo (įskaitant statinio projekto vykdymo priežiūrą) paslaugos ir rangos darbai.

Finansuojama Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos lėšomis. Maksimali I darbų etapo vertė– 293.284,30 Eur be PVM.

II darbų etapas – perkamos gyvenamųjų patalpų, esančių pastate adresu S. Nėries g. 42, Vilkaviškyje, techninio darbo projekto koregavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai.

Finansuojama VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ lėšomis. Maksimali II darbų etapo vertė – 622.323,23 Eur be PVM

Taigi, bendra vertė jau visai kita – 915 607.53  Eur be PVM

Preliminarus veiklų sąrašas:

  1. Techninio darbo projekto parengimas;
  2. Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas;
  3. Balansinių ventilių ant stovų įrengimas;
  4. Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą;
  5. Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas;
  6. Butų ir kitų patalpų langų bei balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus;
  7. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams;
  8. Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas.

Darbai turi būti atlikti iki 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Atrodytų viskas labai gerai – tuo pačiu metu patalpos bus ne tik pritaikytos socialiniam būstui, bet ir modernizuotas – apšiltintas pastatas, ir prie ko čia viešųjų pirkimų grėblys? O gi prie to, kad perkamas modernizavimo ir patalpų remonto techninio darbo projekto parengimas kartu su statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbais.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu patvirtintos Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijos II dalies 9 punktas skelbia:  Rekomenduojama projektavimo paslaugas pirkti atskirai nuo statybos rangos darbų (toliau – darbai). Darbų pirkimas kartu su projektavimo paslaugomis gali būti vykdomas tik pagrįstais atvejais, kai kitaip racionaliai naudodama lėšas perkančioji organizacija nepasiektų reikiamo rezultato, kai perkančiajai organizacijai nėra svarbūs atskiri darbų ar medžiagų elementai bei projektavimo paslaugas ir darbus atliekantis teikėjas prisiima visą atsakomybę už statinio projektą ir atliktus darbus.

Kuo blogai, kai tas pats vykdytojas daro projektą ir pats dirba darbus? Todėl, kad taip atsiranda landa piktnaudžiavimui: daugelis statybininkų pradeda darbus ir tik tada projektuoja, taip, kaip reikia, o tuomet „pasimato“, kad atsirado nenumatytų darbų ir reikia papildomų lėšų. Todėl Viešųjų pirkimų tarnyba ir kalba apie racionalų lėšų naudojimą. Nes statybų kaina ne tik „Aušros“ gimnaziją renovuojant išaugo. Vilkaviškio savivaldybė jau turi praktikos, kaip UAB „Vilkasta“ iš savivaldybės administracijos lengvai gauna papildomų lėšų nenumatytiems darbams. Kaip jau buvome rašę, vykdydami Kybartų K. Donelaičio gimnazijos pastato kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbus, „Vilkasta“ statybininkai tokių „nenumatytų“ darbų priskaičiavo daugiau nei 10 procentų visos statybų vertės – už 86 tūkstančius eurų.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius savo sprendimu šiuos pinigus UAB „Vilkasta“ paskyrė nematydamas reikalo dėl tokio savo sprendimo nei Tarybos narių atsiklausti, nei pagaliau paviešinti. Naujojoje savivaldybės interneto svetainėje surasti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus – misija neįmanoma, tad apie naujus sprendimus kam nors paskirti patylomis pinigų taip ir nesužinosime, o eilinis mirtingasis į viešųjų pirkimų puslapius neįlys ir su laimėtojais bei konkursais taip ir liks nepažįstamas.

Būtų gerai, kad meras Algirdas Neiberka prisimintų bent vieną iš šių savo rinkiminių pažadų ir pradėtų jų laikytis:

„Užtikrinsiu, kad visi priimami sprendimai Vilkaviškio rajono savivaldybėje būtų vieši ir skaidrūs;

Taupiai ir racionaliai naudosiu rajono biudžeto lėšas;“

Virginija Samuolienė

Susijęs straipsnis: http://suduvis.lt/2015/12/02/remontas-pavirto-melziama-karve-kas-kaltas-samatininkai-projektuotojai-o-gal-rysiai/

6 KOMENTARAI

  1. Jau kaip vilkaviskiui nepasisekė su meru. Apsaugok dieve nuo tokio mero, socdemu. Jau į seima socdemu nerinko niekas, praėjo tik pagal sąrašus. O Vilkaviškyje uzsiliko socdemas meras. Tai visai nustekens miestą. Jei ne opozicija ir suduvis tai su žmonių pinigais darytų ką nori. Apsaugok dieve.

Įspėjame: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.