Namo Naujienos

Pažeidimų nemažėja net prieš 10 darbo dienų pranešus apie planuojamą atlikti patikrinimą

1857
0
DALINTIS

2017 metais Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI) Marijampolės apskrities skyrius, vykdydamas teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą teisinės metrologijos srityje, atliko 322 patikrinimus, 64 patikrinimų metu nustatyta teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų (20 proc. nuo atliktų patikrinimų skaičiaus). Tikrinimų metu aiškėja, kad įmonės savo metrologijos prietaisais susirūpina tik gavę pranešimą apie planuojamą atlikti patikrinimą. Net 27 įmonės (8 proc.) atliko 72 matavimo priemonių metrologines patikras po pranešimo apie planinį patikrinimą.

Atliekant planinius patikrinimus, įmonės prieš 10 darbo dienų raštu informuojamos apie planuojamą patikrinimą.  Kad įmonei būtų lengviau pasiruošti planiniam patikrinimui, kartu su pranešimu siunčiamas ir kontrolinis klausimynas. Apie 89 proc. patikrinimų buvo atliekami naudojant kontrolinius klausimynus. Su minėtais klausimynais galima susipažinti LMI tinklalapyje. http://metrinsp.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/kontroliniai-klausimynai-1

Pažeidimų nemažėja

Palyginti su 2016 metais, pažeidimų nesumažėjo (2016 m. taip pat nustatyta 20 proc.). Atliekant patikrinimus didelis dėmesys buvo skirtas matavimo priemonėms, kurios naudojamos nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę, darbų saugoje, užtikrinant saugų eismą, įvertinant ekologinę būklę ir poveikį jai. Atlikti 257 patikrinimai, nustatyta 12 proc. pažeidimų nuo atliktų patikrinimų skaičiaus, t. y. naudojamos nustatyta tvarka ir laiku nepatikrintos matavimo priemonės bei matavimo priemonės, kurių paklaidos naudojimo metu viršijo leistinas. Pažeidimai nustatyti maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, darželiuose ir švietimo įstaigose, grūdinių kultūrų supirkimo įmonėse, šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo įmonėse, didmeninės prekybos naftos produktais įmonėse, siuntų gabenimo įmonėse, suskystintų automobilinių dujų degalinėse, prekybos, viešojo maitinimo įmonėse.

LMI Marijampolės apskrities skyrius vykdė fasuotų maisto ir ne maisto prekių kiekio kontrolę pas gamintojus, fasuotojus ir prekybos įmonėse. Buvo atlikti 65 patikrinimai. 34 patikrinimų metu nustatyti prekių kiekio pažeidimai. Iš patikrintų 2725 produktų fasuočių 293-ių (11 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus (dujų balionai, statybinės medžiagos, kietas kuras, druska ir kt.). Gamintojams ir importuotojams buvo taikoma atsakomybė, o prekiautojams buvo duodami nurodymai išimti kiekio reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos, jų nepardavinėti ar grąžinti gamintojams, į šiuos nurodymus prekiautojai atsižvelgė.

Vadovaujantis priežiūros naštos mažinimo ūkio subjektams principais, visų pirma buvo siekiama, kad ūkio subjektų veikla atitiktų teisės aktų reikalavimus, o ne juos bausti ar taikyti jiems sankcijas. Nebuvo bausta nei viena verslo įmonė jos pirmaisiais veiklos metais, nes LMI yra pritarusi Deklaracijai dėl pirmųjų verslo metų.

Pasikeitė kai kurių prietaisų patikros tvarka ir reikalavimai

2017 m. rugsėjo 26 dieną įsigaliojo Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo (toliau – Sąrašas) pakeitimas, kuriame pakeistas elektroninių termometrų kūno temperatūrai matuoti bei šalto ir karšto vandens skaitiklių butuose ir individualiuose namuose patikros periodiškumas. Termometrai vietoje prieš tai buvusių 2 metų turės būti tikrinami kiekvienais metais, o vandens skaitikliams patikros periodiškumas sutrumpėjo nuo 6 metų iki 4 metų. Sąraše taip pat atsirado naujas 1.9 papunktis Slankmačiai (naudojami prekybos vietose, autoservisuose, automobilių techninių apžiūrų centruose ir kitose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse), kuris įsigalios 2018 m. gegužės 1 dieną.

2018 m. sausio 12 dieną buvo priimtas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pakeitimas, kuris įsigalios 2018 m. gegužės 1 d. Vienas iš pakeitimų naujame įstatyme yra 16 straipsnio 3 dalis, kurioje nurodyta „3.Juridiniai asmenys, jų filialai, padaliniai ir fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, savo veikloje naudojantys į teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą įtrauktas matavimo priemones šio straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, sudaro ir patvirtina tokių matavimo priemonių grupių sąrašą ir šiame sąraše nurodo naudojamos matavimo priemonės tipą, numerį ir naudojimo sritį.“ Toks reikalavimas juridiniams ir fiziniams asmenims naudojantiems matavimo priemones buvo ir kol kas yra Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 ,,Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ 2.1 papunktyje, tačiau  įsakyme sąrašą sudaryti tik rekomenduojama, o įstatymas šį reikalavimą nustatys privalomu.

Ramunė Vyšniauskienė

Lietuvos metrologijos inspekcijos

Marijampolės apskrities skyriaus viršininkė

Įspėjame: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.