Namo Naujienos

Žaidimų aikštelėse turi būti saugu

647
0
DALINTIS

Atėjus pavasariui, vaikai vis daugiau laiko praleidžia lauke, todėl svarbu užtikrinti žaidimo aikštelėse įrengtų lauko įrenginių saugą ir sudaryti sąlygas žaisti. Nacionalinio visuomenės sveikatos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento Vilkaviškio skyriaus specialistė Lina Venskūnienė  primena, kad visose Europos Sąjungos šalyse vaikų žaidimų aikštelių įrenginiai privalo atitikti Europos Sąjungos standartą – turėti sertifikatą EN 1176 bei atitikti saugos reikalavimus. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose, viešosiose vietose esančioms vaikų žaidimų aikštelėms taikomi reikalavimai yra nustatyti LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos reikalavimai“ (toliau – HN 75:2016) bei LR sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugo reikalavimai“ (toliau – HN 131:2015).

HN 75:2016 reglamentuoja, kad minimali neužstatyta sklypo ar teritorijos dalis, skirta vaikų žaidimo aikštelėms, turi būti ne mažesnė kaip po 6 kv. m ploto vienam vaikui. Įstaiga, ugdanti iki 60 vaikų, gali naudotis kita vaikų žaidimui tinkančia erdve. Tokiu atveju turi būti numatytas saugus vaikų nuvykimas, buvimas toje erdvėje ir grįžimas į įstaigą.

Anot specialistės, įstaigos sklypas ar teritorija, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, nuo 2018 m. lapkričio 1 d.  turės būti aptverta ne žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora. Įstaigos sklypas ar teritorija turi būti sistemingai valoma. Draudžiama sodinti ir auginti nuodingus augalus. Visi sklype ar teritorijoje esantys įrenginiai turi būti saugūs, t. y. patikimai pritvirtinti, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo).

Žaidimo aikštelėse turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių stacionariais ar kilnojamaisiais įrenginiais (pavėsinės, skėčiai). Smėlis vaikų žaidimo dėžėse turi būti keičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį. Smėlyje neturi būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų kiaušinių. Pakeitus ar atnaujinus smėlį, turi būti atliekamas smėlio parazitologinis tyrimas. Smėlio dėžės turi būti uždengiamos, taip apsaugant smėlį nuo užteršimo.

Siekiant užtikrinti vaikų saugumą reikia atkreipti dėmesį į žaidimų aikštelės dangą. Atsižvelgiant į žaidimų pobūdį, ji neturi būti labai kieta. Vietoje betono, asfalto, žvyro, cemento dangų geriau įrengti žolės, gumos, smėlio pagrindą. Ne mažiau svarbus yra žaidimų aikštelės plotas ir įrenginių išdėstymas atitinkamu atstumu.

Tinkamai suplanavus vaikų žaidimų zonas ir saugiais atstumais atskyrus judrius bei nejudrius objektus galima gerokai sumažinti traumų tikimybę. Įrengiant žaidimų aikštelę svarbu atsižvelgti į žaidimų įrangos reikalavimus medžiagoms. Jos turi būti netoksiškos, parinktos ir apsaugotos taip, kad tinkamai atliekant tolesnę priežiūrą būtų nepažeistas įrangos konstrukcijos vientisumas.

Žaidimų aikštelės įrangą prižiūrintis asmuo turi periodiškai įvertinti naudojamų saugos priemonių tinkamumą. Pastebėjus įrangos trūkumus, kurie gali kelti pavojų sveikatai – nedelsiant juos ištaisyti ar pašalinti.

 Aušra Skripkaitienė

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja,

laikinai vykdanti Marijampolės departamento

Vilkaviškio skyriaus vedėjos funkcijas                                                              

Įspėjame: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.