Namo Naujienos

Dar kartą primena: pasikeitė vaikų sveikatos pažymėjimų pateikimo tvarka

601
0
DALINTIS

Kiekvienas metais iki rugsėjo 15 d. vaikai, lankantys ugdymo įstaigas privalo pateikti informaciją apie profilaktinio savo sveikatos patikrinimo rezultatus, pateikdami Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).

Sveikatos apsaugos ministras 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-529 papildo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ punktu, kuris numato, jog visi duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu, remiantis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkomi elektroniniu būdu. Nuo 2018 m. birželio 1 d. visa informacija, apie vaiko sveikatą ugdymo įstaigai pateikiama elektroniniu būdu.

Vaikų sveikatos duomenys naudojami stebėsenai, analizei, taip pat padeda laiku nustatyti ligas, rekomenduoti profilaktikos priemones. Saugojant vaikų sveikatą svarbu kompleksinis profesionalių priemonių taikymas dirbant komandoje –  kūno kultūros ir socialiniam pedagogui, visuomenės sveikatos specialistui, šeimos gydytojui ir tėvams.

Vaikų  profilaktinį sveikatos patikrinimą reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Šių teisės aktų nuostatuose nustatyta, kad ugdymo įstaigos vadovas, privalo užtikrinti, kad ikimokyklinio (priešmokyklinio) amžiaus vaikai, mokiniai iki 18 metų amžiaus ugdymo procese dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą.

NVSC Marijampolės departamento Vilkaviškio skyriaus informacija

Įspėjame: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.