Namo Mūsų istorija

Filmų festivalis „Jūs mūsų širdyse“

854
0
DALINTIS

Festivalio sumanytojas ir vykdytojas:

Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacija Kauno skyrius

(LKRKAKS vadas ats. kpt. Vytautas Žymančius)

Organizacinis komitetas:

Antanas Zinkevičius

Aleksandras Vitkus

Gintautas Tamulaitis

Vytautas Žymančius

Gediminas Jaronis

Šiemet Lietuva švenčia Lietuvos 100-metį, kai 1918 m. vasario 16 d. buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas. Tačiau Lietuvos istorija – negailestingų kovų už laisvę ir nepriklausomybę kronika. Ilgametis ir įvairiaformis tautos pasipriešinimas užima deramą vietą mūsų istorijoje ir žmonių atmintyje.

Vienas reikšmingiausių ir dramatiškiausių mūsų naujausiųjų laikų istorijos laikotarpių yra tuoj po Antrojo pasaulinio karo pabaigos Lietuvoje vykęs organizuotas partizaninis ginkluotas pasipriešinimas, nukreiptas prieš tuo metu įsigalintį Baltijos šalyse sovietų totalitarinį režimą.

Lietuva – informacinio karo frontas, riba, per kurią mėgina peržengti imperija su savo ideologija. Partizanai puolami apgalvotai, nes jų kova yra viena iš lietuviškos tapatybės pagrindų. Mums būtina apie tai kalbėti, rodyti ir demonstruoti ne tik sau, bet ir jaunimui

Pokario okupuotos Lietuvos istorija mena partizaninio organizuoto pasipriešinimo sąjūdį ir nelygių jėgų kovą su sovietų okupantais; brutalius tautos šviesuomenės masinius trėmimus į Sibiro Gulago stovyklas. Išlikusių gyvųjų, laimingai sugrįžusių liudytojų pasakojimai, prisiminimai, KGB archyviniai dokumentai tampa svariais, reikšmingais liudijimais kūrybinių grupių bei autorių sukurtuose filmuose. Tai patriotinio ugdymo vizualinis nematerialus palikimas.

Jau festivalio „JŪS MŪSŲ ŠIRDYSE“ paruošiamųjų darbų metu, vykdant filmų paiešką bei apklausas, Lietuvos visuomenė parodė didelį susidomėjimą ir pritarimą. Išgirdome norą ir raginimą partizanų ir tremtinių filmų fondą išsaugoti, pratęsti, demonstruoti Lietuvos regionuose jaunajai kartai.

Filmų festivalio „JŪS MŪSŲ ŠIRDYSE“ kūrybinės grupės bei  atskirų autorių sukurtose vaizdo juostose įamžinti autentiški partizaninių kautynių epizodai, okupacinio pasipriešinimo vadų sumanumas ir kovų taktikos keitimo etapai. Tai partizanų ir tremtinių istorijos. Pateikiamos žiaurią tremtį sovietiniame Gulage išgyvenusių dalyvių fizinės ir dvasinės kančios. Atskleidžiamas niekšingos parsidavėlių ir išdavikų veiklos pasekmės.

Filmų festivalis pradedamas Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, 2018 m. rugsėjo mėn. 29 dieną 14 val.

Prieš filmų demonstravimą pateikiama istorikų trumpa apžvalga „Lietuvos istorijos pasipriešinimo etapai“.

Spalio mėnesį festivalio filmai demonstruojami ir įvairiose Kauno miesto salėse.

Lapkričio mėnesį festivalio filmai demonstruojami Lietuvos regionuose.

Įspėjame: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.