Namo Gyvenimas

Tai mažas žingsnelis demokratijos link…

347
2
DALINTIS

Jaukiuose Žaliosios kaimo bendruomenės namuose įvyko susitikimas su Seimo nariu Kęstučiu Smirnovu, kuris Seime darbuojasi Švietimo ir mokslo komitete bei yra Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas.

Gyventojai turėjo galimybę be baimės išsakyti savo nuomonę jiems aktualiais klausimais. Buvo paliesti pensijų, atskirties, švietimo, šeimoms aktualūs klausimai, taip pat diskutuota apie tarnautojų perteklių mūsų valstybėje, prisimintas ir internete klaidžiojantis juokelis, kad Japonijoje gyventojų skaičius 128 mln. – tarnautojų 9000, tuo tarpu Lietuvoje gyventojų – 2,95 mln., o tarnautojų –  52 000…

Palyginome kaimyninius Šakių ir Vilkaviškio rajonus šiuo metu itin karšta – vaikų paėmimo iš šeimos – tema.

Nuo liepos pirmos dienos (galiojant tam pačiam įstatymui), Vilkaviškio savivaldybėje iš nesaugios aplinkos paimti 62 vaikai, o Šakių savivaldybėje – tik 4 vaikai (iš to skaičiaus vieno tiesiog tėvai atsisakė). Tai ką gi šie skaičiai kalba mums?

Svarbiausia palanki bei saugi aplinka vaikui turi būti šeima. Aiškiai matome, kad ne visada taip yra, kaip turėtų būti. Kodėl? Lietuvos vyskupų 2018-11-22 d. konferencijoje  priimtame  pareiškime pabrėžiama, kad tėvai yra pirmieji ir pagrindiniai savo vaikų ugdytojai, o valstybė, bažnyčia ir kitos  institucijos yra  jų pagalbininkės. Tai, kas vyksta valstybėje, liūdina, bet mes, žinoma, esame atsakingi už save, savo šeimas, na, ir už tai, kiek mums ir  kur leidžiama veikti ir dirbti.

Tai, kas vyksta Vilkaviškio savivaldybėje, yra  daugelio metų  ydingos politikos, šeimai palankios aplinkos nekūrimo pasekmės. Nuo 2016 metų mokyklose turėtų būti įgyvendinama Sveikatos lytiškumo ir rengimo šeimai programa. Viena kita mokykla gal rimčiau pasižiūrėjo į šios programos įgyvendinimą. O daugumoje – popieriniuose planuose, žinoma, ji yra, o realiai? Net švietimo skyrius neturi noro įsigilinti į šios programos įgyvendinimą. Švietimo pagalbos centras, nelabai supratęs savo užduotį, mūsų savivaldybėje pradėjo rūpintis įtėvių ruošimu,   socialinės pagalbos teikimu, o iš tiesų svarbiausia šiuo laikotarpiu turėtų būti pagalba mokytojams ir tėvams geriau pasiruošiant  ugdyti asmenybes, pareigos, įsipareigojimo, valios supratimą, o ne tik suteikti žinių. Tai jau būtų prevencinis darbas, kad nustotume riedėti žemyn.

Mes galime neigti, ginčytis – švietimas tarsi ir atlieka savo užduotį, bet demografinė situacija, emigracija, statistika  rodo visai priešingus, nei tikėtasi, rezultatus, pasekmės yra  skaudžios. Už tų skaičių yra žmonės. Žmonės, kurie negavo meilės iš savo tėvų, savo aplinkos.  Daug mokyklose vykdomų projektų –  karjeros, tolerancijos ir kitų  – galėtų būti ne patys svarbiausi. Pas mus iš kitų šalių skverbiasi pasipelnymo ir vartotojų kultūra ir mes su džiaugsmu ją priimame.  Ypač  dabar, artėjant Kristaus gimimo šventei – Kalėdoms. Kiek pasiūlymų, reklamos – tik pirkite, pirkite, klausykitės… ir t.t.

Mokykla turėtų būti ta vieta, kur jaunam žmogui padedama nepasiklysti šioje informacijos ir netikrų vertybių jūroje.

Švietimas turėtų atlikti savo misiją – tai asmens, visuomenės ir valstybės kūrimo būdas. Matome, kad valstybėje vyksta pokyčiai: keičiasi ministrai. Būtų gerai, kad mokytojai ne tik dėl atlyginimo kovotų, bet  ir perduotų mokiniams vertybes, kurios daro žmogaus gyvenimą prasmingą. Tada nereikėtų tokios armijos  psichologų, socialinių pedagogų, policijos, teismų ir įtėvių ruošti. Tikrieji tėvai suprastų ir atliktų savo pareigas.

Popiežius Pranciškus, atvykęs į Lietuvą, įsigilino į mūsų istoriją, himną ir suprato mūsų himno žodžius „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“ ir „Tegul tavo sūnūs eina vien takais dorybės“. O mes ar suprantame mūsų himno žodžių prasmę?

Dėkojame Seimo nariui Kęstučiui Smirnovui, kuris išsamiai ir kantriai atsakinėjo į pagrįstus ir nepagrįstus, ne visuomet būtent šiai valdžiai skirtus kaltinimus ir paaiškino, kaip sudėtinga rasti visiems priimtinus  sprendimus, ypač per tokį trumpą laikotarpį, kurio metu imtasi reformų visose srityse. Taip pat pabrėžė, kad  be galo svarbus įstatymų vykdymo procese yra vietos valdžios vaidmuo bei dialogas su visuomene.

Skaudus buvo vieno žmogaus pastebėjimas: „Mes kovojom už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, o dabar kas čia joje vyksta?“

Į šį klausimą norisi atsakyti palyginimu, kurį lankydamasis Vilkaviškyje Šeimų tarybos kvietimu 2016 m. pateikė vysk. Kęstutis Kėvalas: „Įsivaizduokit – laivas plaukioja vidury vandenyno be tikslo ir krypties. Ar ilgai jis gali taip plūduriuoti? Taip ir valstybė turi turėti kryptį, tikslą. Pagrindines vertybes, šeimą, asmens orumą, savo tapatybę turime saugoti“.

Irena Naujokienė

2 KOMENTARAI

  1. net nupurtė, kiek daug vaikų paiimta iš šeimų mūsų rajone, ar ne vaikų teisių vadovės dėka, juk prisimenam kaip buvo Rumokuose su tomis mergaitėmis baisu,o kiek vaikų grąžino ir kur jie ar neturėtų visuomenė žinot

Įspėjame: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.