Namo Aktualijos

Kodėl Vilkaviškio sporto salės statyba virsta į absurdo teatrą?

1413
2
DALINTIS

Pastaruoju metu gaunu daug klausimų apie sporto salės Vilkaviškyje statybas. Atsakydamas į juos, noriu priminti, kad 2017 metų spalio 31 dieną Seime buvo užregistruotas pasiūlymas „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo“. Šiame pasiūlyme pateikiau argumentuotą prašymą 2018 metų Valstybės ir savivaldybių biudžeto projekte numatyti 3,429 mln. eurų Vilkaviškio sporto salės (Vienybės g. 63a, Vilkaviškis) investiciniam projektui vykdyti.   

Atsižvelgusi į pateiktą pasiūlymą, Vyriausybė 2018 metų biudžete numatė 3,429 mln. Vilkaviškio sporto salės statybai. Lėšos paskirstytos vadovaujantis Vyriausybės priimtu nutarimu „Dėl valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus“. Sporto salės Vilkaviškyje statybai 2018 metais paskirta 100 tūkst. eurų, 2019 m. – 620 tūkst., o 2020 m. – 2 mln. 709 tūkst. eurų. 

Kadangi esu Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas, todėl esu labiau nei kas kitas suinteresuotas, kad vaikams ir jaunimui būtų sudarytos kokybiškos sąlygos aktyviai dalyvauti sportiniame gyvenime. Saugioje ir higienos normas atitinkančioje aplinkoje būtų galima vykdyti rajono, respublikinius ir tarptautinius sporto renginius. Be to, nauja sporto salė leistų į sporto pratybas įtraukti ir kitus rajono gyventojus, padėtų ne tik propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir visavertį tobulėjimą, bet realiai padėtų visiems aktyviai leisti laisvalaikį.

Man tikrai labai apmaudu, kad per visus prabėgusius metus projekto „Sporto salės Vilkaviškyje, Vienybės g. 63A, Vilkaviškis“ darbų pirkimas taip ir neįvyko. Neįvyko iki šiol. Iki rugsėjo 21 d. buvo galima pateikti pasiūlymus arba prašymus, tačiau jau rugsėjo 20 d. viešojo pirkimo procedūra buvo sustabdyta, nes tiekėjai pateikė esminius klausimus, dėl kurių buvo būtina patikslinti viešojo pirkimo dokumentus. 2018 spalio 2 d. patikslinus pirkimodo kumentus, perkančioji organizacija atnaujino viešojo pirkimo procedūras, bet spalio 15 d., gavusi iš tiekėjų pretenziją dėl projekto rangos darbų pirkimo,viešojo pirkimo procedūrą vėl sustabdė, o spalio 19 d. nutraukė, nes, atsižvelgiant į trūkumus, buvo keičiamos esminės pirkimo sąlygos. Dar kartą prasidėjęs viešasis sporto salės darbų pirkimas lapkričio 7 d. ir vėl buvo sustabdytas, 12 d. – atnaujintas, 27 d. – sustabdytas, o gruodžio 4 d., išnagrinėjus tiekėjų pretenzijas ir atsakius į gausybę tiekėjų pateiktų klausimų, vėl atnaujintas. Iki metų pabaigos beliko jau visai nedaug. Ar galima tikėtis, kad 2018 metams skirtos lėšos bus įsisavintos per kelias likusias savaites, jei to neįstengta padaryti per ištisus metus? Vilties beveik nėra. Reikėtų stebuklo.

Deja, labai apgailestauju, bet šios absurdiškos ir apgailėtinos situacijos niekaip paveikti negaliu, nes viešojo pirkimo procedūrą organizuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės Viešojo pirkimo komisija, o nuo tiekėjų pateiktų klausimų ir pretenzijų priklauso tolimesnė viešojo pirkimo procedūros eiga.  Norėčiau tikėtis, kad 2018 metų sporto salei skirtos lėšos nepražus. Viliuosi, kad mano pastangos, darbas, teikiant pasiūlymą Vyriausybei, nenueis vėjais. O dar svarbiau, viliuosi, kad vilkaviškiečių svajonė turėti naują modernią sporto salę nebus uždusinta biurokratinių procedūrų katakombose.

Kęstučio  Smirnovo žodį rinkėjams užrašė

Rita Mitkutė

Redakcijos archyvo nuotrauka

2 KOMENTARAI

  1. Sportuot glima ir mokyklų salėse, geriau laisvalaikio centras su baseinu ,pirtimis ir t.t. kuris tiktų vaikams ,senjorams ir negalia turintys žmonės ir kt.

Įspėjame: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.