Namo Naujienos

Straipsnių serija apie MAATC – sisteminga juodinanti kampanija

425
1
DALINTIS

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pripažino, kad UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC)  ir jo direktoriaus veikla serijoje ALFA.lt žurnalisto Dominyko Griežės straipsnių, publikuotų 2018 metų gegužės – liepos mėnesiais,  buvo aprašoma pažeidžiant Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba nustatė, kad minėtose publikacijose buvo paskelbta žinių, kurios neatitinka tikrovės, informacija, kuri neturi faktinio pagrindo, teiginiai, kurie pažeidė Visuomenės informavimo įstatymą. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba priėmė sprendimą, kuriuo įspėjo minėtų straipsnių  rengėją UAB „Alfa media“ dėl įstatymo pažeidimų ir pareikalavo ištaisyti nustatytus trūkumus.

D. Griežė portale ALFA.lt praėjusiais metais sistemingai skelbė seriją rašinių, kuriuose skleidė melagingą informaciją apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC) nesusiklosčiusius verslo santykius su mechaninio biologinio atliekų rūšiavimo įrenginių gamyklos (MBA) operatoriumi „NEG Recycling“, juodino MAATC direktorių A. Bagušinską, vadindamas jį susikompromitavusiu vadovu. Autorius nė karto nesikreipė į A. Bagušinską ir neišklausė jo nuomonės apie aprašomus faktus.

Dėl sistemingo melagingų žinių skleidimo apie bendrovę ir jos vadovą A. Bagušinską ALFA.lt portale UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras kreipėsi, kaip ir numatyta teisiniu būdu ginant savo garbę, orumą ir pažeistą dalykinę reputaciją, į Visuomenės informavimo etikos komisiją ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą.

Visuomenės informavimo etikos komisija, sudaryta iš žiniasklaidos atstovų ir atliekanti žurnalistų savireguliacijos institucijos funkcijas, nagrinėja profesinės etikos pažeidimus, kuriuos padarė viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, informuodami visuomenę.

Žurnalistų etikos inspektorius – valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus ir pareiškimus dėl  Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų.

Jau pernai UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras gavo 2018 m. lapkričio 20 d. priimtą Visuomenės informavimo etikos komisijos sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad praėjusių metų gegužės – rugpjūčio mėnesiais interneto ALFA.lt portale paviešintose publikacijose apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą ir jo direktorių Algirdą Bagušinską, kurių autorius Dominykas Griežė, buvo pažeistas Visuomenės informavimo etikos kodekso 3 str., 20 str. ir 34 straipsniai. Vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymu, šios etikos komisijos sprendimai dėl profesinės etikos ar kitų pažeidimų turi būti skelbiami nedelsiant tose pačiose visuomenės informavimo priemonėse, kuriose Komisija nustatė šiuos pažeidimus. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras dėl savo pažeistos  reputacijos gali pradėti bylinėjimąsi teisme.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba irgi nustatė, kad pažeista ne tik profesinė žurnalisto etika, bet ir pažeistas Visuomenės informavimo įstatymas.

Portalą  ALFA.lt valdanti UAB „Alfa Media“ ir publikacijų autorius Dominykas Griežė jokių paaiškinimų nei Visuomenės informavimo etikos komisijai, nei Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai nepateikė.

„Pirmiausiai mes sieksime, kad apie Visuomenės informavimo etikos komisijos ir  Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos priimtus sprendimus, įrodančius, kad ALFA.lt rengė mūsų bendrovę ir mane kaip asmenį juodinančias publikacijas, kaip numato įstatymas, būtų paskelbta visuomenei, – sakė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. – Kadangi dar visas šūsnis publikacijų ALFA.lt portale pasirodė ir po to, kai mes kreipėmės į etikos komisiją ir inspektoriaus tarnybą, manau, kad savo bendrovės reputaciją mes esame priversti ginti ir teismuose“.

Liucija Burbienė,

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencinės veiklos organizatorė

1 komentaras

  1. Apie MAATC reputaciją galima spręsti ne tik iš publikuotų straipsnių. Gyventojai šią įmonėlę vertina pagal atliekamas paslaugas. Kaip kito šios įmonės reputacija mano akyse, galite spręsti iš to, kiek paslaugų atllieka MAATC neišveždama žaliųjų atliekų ir apribodama konteinerių turinį iki tokios ribos, kad man jų paslaugų beveik nereikia, nes visi konteineriai (išskyrus, galbūt, mėlynąjį) tušti. Už ką aš moku pinigus?

Įspėjame: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.