Namo Aktualijos

Kalvarijos meras tikrina pamokų turinį

8766
4
DALINTIS
V. Plikaitis

Su gimtąja kalba problemų turintis Kalvarijos meras Vincas Plikaitis imasi tikrinti pilietinio ugdymo pamokų turinį. Vos Kalvarijos gimnazijoje įvyko pilietinio ugdymo pamoka, kurioje buvo kalbama apie vietos savivaldą,  jau kitą dieną mokytoja turėjo aiškintis dėl jos turinio. Pasiaiškinimų rašymas vyksta iki šiol. Kalvarijiečiai šnabždasi, kad meras greičiausiai supyko dėl to, kad buvo aptarinėjamas jo išsilavinimas.

Kaip redakcijai pasakojo šios gimnazijos mokytoja Vilija Savčenkienė, sausio 8 dieną Kalvarijos gimnazijoje  vyko pilietinio ugdymo pamoka, kurios tema 9-10 klasėms skirtame vadovėlyje „Pilietiškumo pagrindai“ įvardijama „Vietos bendruomenė ir savivalda“. Pagal vadovėlį, šioje pamokoje turėtų būti nagrinėjamos tokios temos: Kas sudaro savivaldybės tarybą. Kaip ji renkama. Kas gali būti meru. Už ką jis atsakingas. Kokie savivaldybėje veikia komitetai. Kurie iš komitetų yra privalomi ir t.t.

„Pagal bendruosius ugdymo planus yra akcentuojamos netradicinės pamokos, skatinančios bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis, valdžios ir savivaldos institucijomis, todėl ir pasikviečiau į pamoką Tarybos narį, buvusį merą, įvairių projektų rengėją, kuris, mano nuomone, gali šia tema su vaikais bendrauti ir jiems išdėstyti geriau negu aš“, – pasakojo mokytoja-metodininkė V. Savčenkienė.

Po šios pamokos, rytojaus dieną, gimnazijos direktorė Dijana Kavaliauskienė mokytojos paprašo atsakyti į tris iš mero gautus klausimus:

1.Kokios temos 2018 m. sausio 8 d. turėjo būti aptartos pilietinio ugdymo pamokose, ar jos buvo susijusios su Kalvarijos savivaldybės mero institucijos/mero veiklos aptarimu?

2.Kokiais kriterijais vadovaujantis buvo pasirinkti pranešėjai?

3.Ar pranešėjų pranešimų turinys atitiko pilietinio ugdymo pamokų turinį?

V. Savčenkienė

„Savo pamokose ne kartą esame kalbėję apie LR Prezidento instituciją, LR Seimą, apie teismus, kitas valstybės valdymo institucijas, jų funkcijas, tačiau nė iš vienos nesame gavę rašto, nurodančio pasiaiškinti dėl turinio ir dėl to, ar tinkamai pasirinkti dalyviai. Mano vedamose pamokose yra dalyvavę ir Seimo nariai, ir teisininkai, archeologai, gydytojai, sausio 13-osios įvykių dalyviai, rezistencinio judėjimo dalyviai,  buvo susitikimas su Lietuvos-Šveicarijos mokslo, informacijos, kultūros centro prezidente Milda Matulaityte-Feldhausen. Džiaugiuosi, kad pavyksta prikviesti dalyvių, kurie vaikams daro įspūdį, kurie padeda atskleisti nagrinėjamą temą, daro ją įsimintinesnę ir suprantamesnę“, – sakė mokytoja. – „Atsižvelgiant į tai, kad konkrečių kriterijų svečiams, kviečiamiems į pamokas, nėra, asmenys kviečiami asmeniniu mokytojo sprendimu, kuris yra pagrįstas kviečiamo asmens žinių, mokėjimo sklandžiai bendrauti, kompetencijos susiejimu su atitinkamos pamokos tema bei pamokoje keliamais tikslais. Kadangi pamokos vyko Kalvarijos gimnazijoje, tai ir buvo kalbama apie Kalvarijos savivaldybės institucijas.“

Kodėl pamoka užkliuvo Kalvarijos savivaldybės merui Vincui Plikaičiui? Pirmiausia paprašėme paties mero pakomentuoti, kas jam pasirodė  negerai minimose pamokose ir kodėl tuo užsiima ne Švietimo skyrius, o jis pats? Ar buvo nustatyta kokių švietimo teisės aktų pažeidimų, kad pradėtas tyrimas?

„Mes tikrai nepradėjom, tai buvo čia tokių žinot na… aš galvoju gal…, na ir mokytojų galbūt  klaidų, ir direktorė ne viską žinojo, bet mes taip pasiaiškinom ir, man atrodo, čia tikrai mes nepradėjom to tyrimo, tiktai paklausėm, kodėl ten taip vyksta, paprasčiausiai dėl savęs. Aš suprantu taip: kaip žmonės dirba, jie ir klysta, jie ir visko padaro – ir gerų dalykų, ir negerų darbų. Labai ten nereikalinga būtų kelti tą į viršų ir ten ieškoti teisybės, nes aš taip manau, kad ten tikrai ne vaikų darbas, o ten politikų darbas, nu tai taip ir paliksim tiem politikam, o ten politikų darbo, žinot, niekada ten neišstudijuosi, niekada viską neišsiaiškinsi. Viskas tvarkoj,“ – redakcijai sakė V. Plikaitis.

Redakcija truputį pasigilino, ką reiškia mero pasakymas „pasiaiškinom… paprasčiausiai dėl savęs“: tai ne tik pasiaiškinimus turinti rašyti mokytoja, pagal kuriuos atsakymą merui turės rašyti gimnazijos direktorė, bet ir oficialus mero išsiųstas paklausimas uždarajai akcinei bendrovei, kurioje dirba pamokoje dalyvavęs Tarybos narys Valdas Aleknavičius.

Mokytoja sako taip ir nesupratusi, kas neįtiko merui – ar kad pamokos dalyvis buvo opozicijos atstovas – Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Valdas Aleknavičius, ar tai, kad pamokos metu vaikai klausinėjo, ką baigęs Kalvarijos meras V. Plikaitis.

„Juk tai ne paslaptis – net Wikipedijoje parašyta, kad mūsų meras yra baigęs aštuonias Kalvarijos vidurinės mokyklos klases, po to įstojo į Alytaus politechnikumą, kurį baigė 1976 m. ir įgijo techniko mechaniko specialybę.  Mes tikrai nekalbėjome apie politines partijas, nesakėme – ta gera, o ta bloga. Juo labiau nebuvo skaitomi kažkokie pranešimai. Dalyvis atsakinėjo į vaikų klausimus,“ – sakė mokytoja.

Pamokoje dalyvavęs Kalvarijos savivaldybės tarybos narys Valdas Aleknavičius sako jau net girdėjęs kaltinimų, kad šmeižia merą. „Kalbėjau kaip buvęs meras,  kokias kompetencijas turėtų turėti meras, atsakinėjau į vaikų klausimus apie investicinius projektus, kaip rengiami, kiek laiko rengiami,“  – aiškino V. Aleknavičius. – „Kaip supratau, meras, ko gero, užsigavo todėl, kad pasakiau, jog miesto sutvarkymo projektas parengtas ankstesnėje kadencijoje. Manęs klausė, ar įmanoma iš karto padaryti tokį projektą? Kadangi papasakojau visą eigą nuo pradžios iki pabaigos, kada buvo pradėtas tas projektas, kiek jame darbo buvo įdėta ir kaip dabar jis vyksta, gal vaikai ką nors interpretavo, papasakojo tėvams, tėvai gal suprato savaip, papasakojo merui, man sunku atsakyti. Nebuvo nei tyčiojimosi, nei šmeižto, buvo faktai apie tai, kas vyksta ir kaip yra. Kalbėjome ir apie tai, kaip susidaro opozicija, ar gali opozicija teikti siūlymus, ar sprendimai priimami – tai štai kokie klausimai buvo, į kuriuos pamokos metu stengiausi atsakyti“.

Laiškas darbdaviui – bandymas susidoroti?

V.Aleknavičius patvirtino, kad jo darbdavys yra gavęs iš mero raštą, kuriame aiškinama, neva jis „kaip Tarybos narys nebuvo  deleguotas į gimnaziją“ ir prašoma pateikti informaciją, „ar minimu laiku Valdas Aleknavičius, dalyvaudamas Kalvarijos gimnazijoje, nepažeidė darbo laiko režimo“.

V. Aleknavičius

„Kadangi aš esu opozicijoje ir mūsų savivaldybės vadovai su opozicija linkę bendrauti iš jėgos pusės, tai aš bet kuriam išvykimui dokumentus susiforminu taip, kaip priklauso pagal Darbo kodeksą, man įstaiga nemoka. Tuo metu, kai buvau išvykęs, aš buvau paprašęs laisvo laiko, už kurį man įstaiga net algos nemokėjo, aš savo sąskaita tą pamoką pravedžiau, taip kad man šioje vietoje lyg ir nieko negali prikišti,“ – svarstė Valdas Aleknavičius. – „Aišku, aš manau, gal spaus darbdavį, kad mane atleistų iš darbo, aš nežinau, kaip elgsis, nes jau vieną kartą man taip buvo, būnant opozicijoje prie to paties mero V. Plikaičio – įstaigos, kurioje dirbau, savininkai buvo pakviesti ir jiems buvo pasiūlyta mane prispausti, kad aš nekalbėčiau per posėdžius. Aš su tuo susiduriu jau ne pirmą kartą.

Visą laiką galvojau, kad dar turime demokratijos. Aš pats buvau meru, žinau, ką reiškia, žinau, kaip žmonės šneka ir tai, kad žmonės kartais šneka tai, kas jiems ateina į galvą. Su tuo reikia susitaikyti, tokia yra viešumo ir valdžios kaina. Man būtų įdomu, jei visos pusės susėstų už vieno stalo ir padiskutuotų, kur čia yra problema: ar tai, kad atvyko Aleknavičius, ar tai, ką jis kalbėjo? Aš šitoje vietoje net nesuprantu, kur yra blogybė, esu buvęs pamokose ir būdamas meru, ir vaikai ateidavo į savivaldybę. Tik kartais, kai paklausai dabartinio mero kalbų, pasidaro liūdna, kai Sausio 13-ąją okupantams padėkoja, okupacinei kariuomenei, tai, žinokit, jau kažkaip… stovi visi nuleidę galvas ir niekas nekomentuoja. Jau net vaikams to negali sakyti  – jie nesupras. Tiesioginiai mero rinkimai turi savo pliusų ir savo minusų.“

Aktyvi įvairių pilietinių projektų, skirtų knygnešiams, valstybės kūrėjams ir svarbioms datoms atminti, rengėja, daugiau nei 30 metų pedagoginį stažą turinti mokytoja-metodininkė Vilija Savčenkienė sako, kad ši situacija jai kelia susirūpinimą dėl švietimo sistemos objektyvumo ir nepriklausomumo nuo tiek valstybiniu, tiek savivaldybės mastu vykstančių politinių procesų. „Kiek žinau, konkrečių pamokų turinio kontrolė nepatenka į LR švietimo įstatyme numatytą savivaldybės atstovaujamosios institucijos kompetencijos sritį. Tačiau Kalvarijoje gal nuspręsta kitaip?“ – svarstė mokytoja, kuri vietoje pasirengimo pamokoms rašo pasiaiškinimus.

Geriausiai situaciją turbūt apibūdino vieno mokinio mama, kuri ir paviešino redakcijai šią problemą:  „Čia juk ne Šiaurės Korėja, kad kiekvienos pamokos turinį mokytoja turėtų derinti su meru“.

Paradoksalu, tačiau mokymo medžiagoje skelbiama, kad po šios pilietinio ugdymo pamokos vaikai turėtų žinoti, kaip savivalda prisideda prie demokratijos stiprinimo…

Laura Čižauskienė

Nuotraukos iš redakcijos ir partijos „Tvarka ir teisingumas“ archyvo

P.S. Redakcija jau ne kartą rašiusi apie keistus Kalvarijos mero sprendimus, kai Tarybos posėdžio metu įtaręs, jog vienas Tarybos narių elgiasi ne pagal reglamentą, iškvietė policiją, arba nenorėdamas į administracijos posėdžių salę įsileisti opozicinės partijos, skubiai organizavo savivaldybės ugdymo ir kultūros įstaigų vadovų susirinkimą.

Susiję straipsniai: http://suduvis.lt/2016/06/17/kalvarijos-meras-savivaldybeje-elgiasi-lyg-savo-dvare/

http://suduvis.lt/2016/07/28/kalvarijos-meras-i-tarybos-posedi-iskviete-policija/

4 KOMENTARAI

  1. Baisu, iki kokio lygio nusiritusi Kalvarijos valdžia. Dirbantieji žmonės turi juos šlovinti, o jeigu ne , būsi išmestas iš darbo. Džiaugiuosi , kad netylima…

  2. Palaukit, o aš galvoju, kad čia kažkas pakišo merą. Juk ne jis pats tuos raštus rašė. Kur tada žiūri Švietimo skyrius, juristai? Juk kažkas jam turėjo tuos klausimus suformuluoti, parašyti arba pasakyti merui, kur jis gali kištis, kur ne. Tam ir yra visa komanda.

  3. Gerbiu mokytoją Viliją Savčenkienę už jos didelę kompetensiją,toleransiją.Dirbant meru teko dalyvauti susirinkime ,kur mokytoja skaitė labai įdomų pranešimą, už kurį aš jai padėkojau.Kad daugiau tokių mokytojų būtų. O dėl mero manau, kad jį pakišo atitinkami pareigūnai,norėdami pakenkti

Įspėjame: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.