Namo Naujienos

Skausmo kalnelio 30 metų įkūrimo minėjimas

753
0
DALINTIS
Prienų rajone Veiveriuose vyko Skausmo kalnelio 30 metų įkūrimo minėjimas ir memorialinės lentos Tauro apygardos partizanams šventinimas

2018 m. spalio 7 d. Prienų rajone, Veiveriuose, vyko  Skausmo kalnelio 30 metų įkūrimo minėjimas ir memorialinės lentos Tauro apygardos partizanams šventinimas. Minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje. Vėliau ant Skausmo kalnelio vyko šaulės, tremtinės ir sąjūdietės  Dalytės Raslavičienės-Fylerytės (gim. 1938 02 02) istorijos pamoka apie Lietuvos partizanų ir jų ryšininkų veiklą bei Skausmo kalnelio istoriją.

Renginio dalyviai  galėjo pabuvoti Skausmo kalnelio koplyčios rūsyje, kur yra įrengtas ir sutvarkytas partizanų Birutės rinktinės štabo bunkeris. Tauro apygardos Birutės rinktinės štabas buvo įsikūręs Veiverių kaime, apie 0,8 km į šiaurės vakarus nuo Skausmo kalnelio. Tai buvo partizanų rėmėjo Kazimiero Daunoro sodyboje, po lauko virtuve įrengtas bunkeris, sunaikintas su štabo pareigūnais 1947 m. rugsėjo 24 d.

Kauno jėzuitų namų vyresnysis bei Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. teol. lic. Aldonas Gudaitis  SJ  pašventino memorialinę lentą Tauro apygardos partizanams, po to vyko Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo II-osios rinktinės šaulių priesaika.

Nuo Skausmo kalnelio minėjimo dalyviai išlydėjo  pilietinio patriotinio žygio dalyvius į Čiudiškes, Mato Šalčiaus tėviškę.

Renginio pabaigoje Veiverių šaulių namuose  vyko atsiminimų popietė ir vyrų choro „PERKŪNAS“ koncertas.

Renginyje dalyvavo Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas kunigas Kazimieras Skučas, Veiverių klebonas kun. Kęstutis Vosylius,  LR Seimo narys Kazys Starkevičius, Prienų r. meras Alvydas Vaicekauskas, LŠS Vytauto Didžiojo II-osios rinktinės šauliai su vadu ats. kpt. Vytautu Žymančiumi, LPKTS nariai, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Marijampolės  skyriaus atstovai, sąjūdiečiai ir kiti garbingi asmenys.

Visuomenininkas dr. Raimundas Kaminskas

Įspėjame: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.