Namo Naujienos

Vilkaviškio rajono švietimo įstaigų higieninė būklė

520
1
DALINTIS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento Vilkaviškio skyrius informuoja, kad 2018 metais Vilkaviškio rajono savivaldybės 17 -oje ugdymo įstaigų (2-jose gimnazijose, 1-oje progimnazijoje, 7-iose pagrindinėse mokyklose, 1-oje mokykloje-daugiafunkciame centre, 2-jose pradinėse mokyklose, 4 ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir (arba) priešmokyklinį ugdymą) buvo atlikta periodinė valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau – Kontrolė). Neplaninių kontrolių arba kontrolių, pagal skundus, nebuvo atlikta.

Kontrolės metu specialistai vertino bendrojo lavinimo mokyklų atitiktį Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 21:2017), reikalavimams, o ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo įstaigose – atitiktį Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 75:2016) reikalavimams.

Pažeidimų nustatyta 4 ugdymo įstaigose. Pagrindiniai ir dažniausi mokyklose nustatomi pažeidimai yra susiję su netinkamu patalpų įrengimu – nelygi grindų danga, kuri gali sukelti kritimo riziką užkliuvus (suplyšęs linoleumas), atitinkamai neatliekamas tinkamas patalpų valymas. Taip pat yra nustatytų pažeidimų, kurie susiję su užsitęsusiais patalpų renovacijos darbais, kurie vėluoja, neatliekami numatytais terminais (gamtos mokslų kabinete neįrengta traukos spinta, sporto salėje neįrengtos langų apsaugos priemonės nuo dužimo, prausykloje prie valgyklos neįrengtas karštas tekantis vanduo ir t.t). Vienos mokyklos mokomojoje virtuvėje nebuvo įrangos maisto gamybai (šaldytuvo, stalo), mokiniams darbinės aprangos, nebuvo karšto tekančio vandens mokomojoje virtuvėje, bet šiuos pažeidimus mokyklos atsakingi asmenys per nustatytą laiką pašalino, tai vertinome grįžtamosios kontrolės metu.

isos Vilkaviškio rajono ugdymo įstaigos, vykdančios bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veiklą ir ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo veiklą, turi leidimus-higienos pasus.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2018 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo HN 75:2016 17 punkto reikalavimas, kuris reglamentuoja, kad statinio, kuriame vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, teritorija arba jos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,5 m. aukščio tvora. Šiam reikalavimui įgyvendinti buvo duotas daugiau nei 2 metų laikotarpis (nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. lapkričio 1 d.). Šiais metais, atlikdami kontroles, vertinsime, kaip ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai (padedami savo steigėjo ar savo lėšomis) šį reikalavimą įgyvendino.

Iš daugiau nei 1 tūkst. Lietuvos ugdymo įstaigų sporto salių neturi beveik 200 mokyklų, daugiausia tai – kaimų mokyklos. Mūsų rajone 7 mokyklose (iš jų 6 kaimo mokyklose) nėra įrengtų sporto salių, mokiniai kūno kultūros pamokas atlieka pritaikytose patalpose (koridoriuje, aktų salėje) arba lauke įrengtuose sporto aikštynuose.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) siūlo keisti higienos normą, numatančią reikalavimus tiek naujai steigiamų, tiek jau veikiančių ugdymo įstaigų sporto salėms. SAM siūlo diferencijuoti sporto salių ir sporto aikštelių įrengimo normatyvus, kad tokie patys reikalavimai nebūtų taikomi ir pradinėms mokykloms, ir gimnazijoms. Siekiama nustatyti minimalų bendrą naujai įrengiamos sporto salės plotą. Taip pat siūloma nustatyti atskirus persirengimo kambarių reikalavimus, susijusius su pradinių klasių mokiniais ir moksleiviais, ugdomais pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Siūloma atsisakyti nuostatos, kad mokyklose, vykdančiose pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, persirengimo kambariai, dušai, tualetai privalo būti įrengti prie sporto salių, be to, norima nustatyti minimalų vienam mokiniui persirengimo kambaryje privalomą užtikrinti plotą – ne mažiau kaip 1,3 kv. metro. Tačiau visi šie reikalavimai įsigalios tuomet, kai bus patvirtinta nauja higienos norma.

NVSC Marijampolės departamento Vilkaviškio skyriaus informacija

Asociatyvi nuotrauka

1 komentaras

  1. Nu taip , juokinga, patikrinimo dieną mokyklų toletuose atsiranda ir muilas ir toletinis popierius. Išėjus tikrintojams visa tai stebūklinga dingsta….

Įspėjame: komentuokite atsakingai, galėdami įrodyti savo teiginius. Melagingi teiginiai ar šmeižtas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ne redakcijai, o komentaro autoriui.